Wiedza

Artykuły

Przestrzeń powietrzna nad Polską. Most do wolności.
W. Kuźnicki 01.2023 Linkedin

Jakie skutki będzie miała nowa sytuacja polityczna (związana z wojną na Ukrainie)

Przeczytaj artykuł
Jak powstała Krajowa Mapa Koron Drzew?
M. Wietecha, Ł. Sławik, D. Kopeć, A. Gadawska 01.2022 Geodeta

Przeczytaj artykuł
Head, foot and toe ... on LiDAR data
A. Ptak 01.2022 Linkedin

There are three main factors that contribute to landslide occurrence: geological structure and relief, intense and/or prolonged precipitation and human activity.

Przeczytaj artykuł
Why Digital Twin is not a toy
A. Ptak 11.2021 Linkedin

For many people operating on 3D city data is limited to rotating, scrolling, and inventorying neighbourhood backyard.

Przeczytaj artykuł
Can a landslide trigger an old landmine?
A. Ptak 11.2021 Linkedin

Rozstajne, Nieznajowa, Żydowskie - those are just a few names of villages abandoned after experiencing the Great War, the Second World War, and Operation Vistula in 1947

Przeczytaj artykuł
The secret life of a river
A. Ptak 09.2021 Linkedin

Multitemporal LiDAR collections are becoming more and more available. This is where 4D data, naturally and in an intuitive way, results in change detection analysis.

Przeczytaj artykuł
No traveling? Introducing LiDARing!
A. Ptak 05.2021 Linkedin

LiDAR + old photos base = great and powerful education tool that can support teachers and geohistory enthusiasts.

Przeczytaj artykuł
Takiej mapy drzew nie ma nawet NYC
W. Kuźnicki 03.2021 Linkedin

Warszawa jest prawdopodobnie pierwszym miastem, które kompleksowo podeszło do zagadnienia pełnej inwentaryzacji drzew w oparciu o remote sensing i uczenie maszynowe.

Przeczytaj artykuł
Three stories imprinted in 50ha
A. Ptak 01.2021 Linkedin

The ground we walk on is like a huge history book. Full of scars from past events, it can tell us an interesting story.

Przeczytaj artykuł
Alternative approach to thermography
A. Ptak 12.2020 Linkedin

There is a lot of potential in thermal data.

Przeczytaj artykuł
Mapa Koron Drzew w zarządzaniu zielenią wysoką w mieście
Ł. Sławik, D.Kopeć 10.2020 Zieleń miejska

Czy możliwe jest posiadanie rzeczywistej, aktualnej i spójnej informacji o drzewach?

Przeczytaj artykuł
LiDAR in mountain service
A. Ptak 09.2020 Linkedin

Rockfall is common in the mountain areas. The rate of this erosion depends on geology, tectonics and the weather.

Przeczytaj artykuł
Teledetekcja na ratunek drzewom w mieście
Praca zbiorowa 07.2020 Zieleń miejska

Zrównoważone zarządzanie zielenią miejską wymaga pełnej wiedzy o kondycji drzew.

Przeczytaj artykuł
Height, Intensity and Number of Returns
A. Ptak 07.2020 Linkedin

The higher the altitude the lower the veriety giving less opportunity to make analysis.

Przeczytaj artykuł
How rough is your data?
A. Ptak 06.2020 Linkedin

Point clouds have many features. Some of them are not so obvious.

Przeczytaj artykuł
Teledetekcja - nowe perspektywy w zarządzaniu zielenią
Praca zbiorowa 05.2020 Zieleń miejska

Wykorzystanie narzędzi teledetekcyjnych do wskazywania drzew o obniżonej kondycji.

Przeczytaj artykuł
Kiedy drzewo jest zagrożeniem
D. Kopeć 05.2020 Linkedin

W artykule opisano skuteczną metodę monitorowania ekspansji drzew i krzewów z wykorzystaniem kolekcji danych z pułapu lotniczego, opracowanej w ramach projektu HabitARS.

Przeczytaj artykuł
Why does the footprint size matter... and what on earth is on this pitch?
A. Ptak 04.2020 Linkedin

When a bigger footprint would be accpetable?

Przeczytaj artykuł
Amplitude vs Reflectance
A. Ptak 03.2020 Linkedin

The difference between Amplitude and Reflectance.

Przeczytaj artykuł
Mapowanie inwazyjnych gatunków roślin
D. Kopeć 03.2020 Linkedin

Gatunki inwazyjne stanowią dziś jedno z największych zagrożeń dla różnorodności biologicznej.

Przeczytaj artykuł
Mapowanie siedlisk przyrodniczych Natura 2000
D. Kopeć 01.2020 Linkedin

Opracowanie powtarzalnej i wiarygodnej metody mapowania siedlisk przyrodniczych Natura 2000 jest dzisiaj jednym z większych wyzwań ochrony przyrody.

Przeczytaj artykuł
Laser scans reveal remnants of human rural settlements and agricultural activities after 70 years since "Operation Vistula"​
W. Kuźnicki 01.2020 Linkedin

Przeczytaj artykuł
Z głową w chmurach...
W. Kuźnicki 12.2019 Geodeta

Technologia LiDAR wpisuje się w szybko rozwijającą się globalną koncepcję digital twins.

Przeczytaj artykuł
Prawdziwa ortofotomapa
W. Kuźnicki 07.2019 Geodeta

Czym jest śmiało wkraczająca na polski rynek prawdziwa ortofotomapa?

Przeczytaj artykuł
Optymalny zestaw danych dla miast
W. Kuźnicki 01.2019 Geodeta

Równoczesne pozyskanie danych wysokościowych (LiDAR) i wykonanie 3-cm zdjeć lotniczych dla całego miasta.

Przeczytaj artykuł
Pioneering Tree Crown Map of Warsaw takes shape
W. Kuźnicki 01.2019 Linkedin

How to monitor millions of trees in Warsaw or any other city? We know how to find the precise answer.

Przeczytaj artykuł
Centrum Badawczo-Rozwojowe i nowy hangar
W. Kuźnicki 10.2018 Linkedin

Uroczystość symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego odbyła się rok temu.

Przeczytaj artykuł
Multisensor photogrammetric platforms - the real answer for smart cities needs
W. Kuźnicki 09.2018 Linkedin

We have been probably the first company in Europe with the opportunity of using a multisensor photogrammetric platform.

Przeczytaj artykuł
Czy dron faktycznie dużo może
W. Kuźnicki 11.2017 Geodeta

Możliwości i ograniczenia bezzałogowych statków powietrznych w realizacji większych projektów fotogrametrycznych.

Przeczytaj artykuł
Dane z pułapu lotniczego w zarządzaniu miastem inteligentnym
W. Kuźnicki 08.2017 Smartcity Expert

Proces zarządzania miastem inteligentnym musi być oparty na wiarygodnych informacjach.

Przeczytaj artykuł
Kolejne miasta na mapach w technologii zdjęć ukośnych
W. Kuźnicki, G. Szklarski 11.2016 Nowa geodezja w praktyce

Dlaczego portale samorządowe uzupełniają swoje serwisy mapowe zdjęciami ukośnymi?

Przeczytaj artykuł
Polska3d.pl od Tatr po Bałtyk
W. Kuźnicki 06.2016 Geodeta

Nowa strona do publikacji fotorealistycznych modeli 3D w Internecie.

Przeczytaj artykuł
Miasta na zdjęciach lotniczych sprzed lat
W. Kuźnicki 05.2016 Geodeta

Archiwalne zdjęcia lotnicze to nie tylko sentymentalna podróż w czasie.

Przeczytaj artykuł
Kadr po kadrze
K. Prewęcka 05.2016 My Company Polska

Jakie czeynniki sprawiły, że MGGP Aero odniosło sukces w branży?

Przeczytaj artykuł
Zdjęcia ukośne - nowy wymiar informacji
W. Kuźnicki zima 2015 ArcanaGIS

Zdjęcia ukośne, 5-cm ortofotomapa oraz dane z lotniczego skanowania laserowego.

Przeczytaj artykuł
Na drony przyjdzie jeszcze czas
J. Siedlik, W. Kuźnicki 08.2015 Geodeta

Wykorzystanie dronów w fotogrametrii.

Przeczytaj artykuł
Zdjecia lotnicze - skuteczna medoda na EGiB
P. Kuklicz, W. Kuźnicki 06.2015 Geodeta

Cyfrowa fotogrametria - modernizacja EGiB w krótszym terminie.

Przeczytaj artykuł
Cztery strony miasta
W. Kuźnicki 04.2015 Geodeta

Zdjęcia ukośne niosą potężny ładunek informacji dla samorządów.

Przeczytaj artykuł
Rozdzielczość ma znaczenie
W. Kuźnicki 03.2015 Geodeta

Czy warto dopłacać za zdjęcia lotnicze o lepszym pikselu?

Przeczytaj artykuł
Inwentaryzacja i monitoring majątku sieciowego
W. Kuźnicki 04.2014 Skanowanie laserowe

Metody pozyskiwania precyzyjnych danych o majątku sieciowym i najbliższym otoczeniu.

Przeczytaj artykuł
Z góry lepiej widać
W. Kuźnicki 11.2011 Geodeta

Monitoring sytuacyjno-wysokościowy szkód górniczych na terenie Bytomia.

Przeczytaj artykuł
Wysokie loty MGGP Aero
J. Siedlik 09.2011 Geodeta

10-letnia histroria MGGP Aero.

Przeczytaj artykuł
Lidarem ze śmigłowca
W. Kuźnicki 05.2011 Geodeta

Inwentaryzacja linii elektroenergetycznych podczas lotów patrolowych.

Przeczytaj artykuł
Gotowość na zaskoczenie
P. Lipski, J. Kluczniak 04.2011 Geodeta

Prace fotogrametryczne na terenie Libanu.

Przeczytaj artykuł
Samolotem przez Atlantyk
J. Kluczniak 06.2010 Geodeta

Spektakularna misja MGGP Aero.

Przeczytaj artykuł
MGGP Aero ma LiDAR
T. Kundzierewicz 02.2010 Geodeta

Pierwszy lotniczy skaner laserowy w Polsce.

Przeczytaj artykuł

Publikacje naukowe

Remote sensing of bark beetle damage in Norway spruce individual tree canopies using thermal infrared and airborne laser scanning data fusion
A. Zakrzewska, D. Kopeć 2022 ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing

The main goal of this study was to establish an automatic workflow for detection of dead trees and trees in poor condition of Picea abies using Middle Wave Infrared spectral range obtained from the aircraft.

Przeczytaj artykuł
Hyperspectral vs. Multispectral data: Comparison of the spectral differentiation capabilities of Natura 2000 non-forest habitats
A. Jarocinska, D. Kopeć, M. Kycko, H. Piórkowski, A. Błońska 2022 ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing

In this study, the potential for differentiating non-forest Natura 2000 habitats from the other habitats was examined using hyperspectral data in the scope of VNIR (0.4–1 μm), SWIR (1–2.5 μm) and simulated multispectral data (Sentinel-2).

Przeczytaj artykuł
Canopy temperatures of selected tree species growing in the forest and outside the forest using aerial thermal infrared (3.6–4.9 µm) data
A. Zakrzewska, D. Kopeć, K. Krajewski, J. Charyton 2022 European Journal of Remote Sensing

Studies conducted in recent years have demonstrated high application potential of thermal remote sensing data in environmental analyses.

Przeczytaj artykuł
Mapping Alkaline Fens, Transition Mires and Quaking Bogs Using Airborne Hyperspectral and Laser Scanning Data
S. Szporak-Wasilewska, H. Piórkowski, W. Ciężkowski, F. Jarzombkowski, Ł. Sławik, D. Kopeć 2021 Remote Sensing

The aim of this study is to evaluate the effectiveness of the identification of Natura 2000 wetland habitats (7230, 7140) depending on various remotely sensed (RS) data acquired from an airborne platform.

Przeczytaj artykuł
Intra-Annual Variabilities of Rubus caesius L. Discrimination on Hyperspectral and LiDAR Data
A. Jarocińska, D. Kopeć, B. Tokarska-Guzik, E. Raczko 2021 Remote Sensing

The aim of this study was to indicate, using hyperspectral and Light Detection and Ranging (LiDAR) data, the main functional trait crucial for R. caesius differentiation from non-Rubus.

Przeczytaj artykuł
Multi-Temporal Sentinel-2 Data in Classification of Mountain Vegetation
M. Wakulinska, A. Marcinkowska-Ochtyra 2020 Remote Sensing

The electromagnetic spectrum registered via satellite remote sensing methods became a popular data source that can enrich traditional methods of vegetation monitoring.

Przeczytaj artykuł
Application of airborne hyperspectral data for mapping of invasive alien Spiraea tomentosa L.: a serious threat to peat bog plant communities
D. Kopeć, A. Sabat-Tomala, D. Michalska-Hejduk, A. Jarocińska, J. Niedzielko 2020 Wetlands Ecology and Management

The research focuses on developing an optimal set of airborne raster data for the identification of the invasive alien species Spiraea tomentosa L. T

Przeczytaj artykuł
The capability of species-related forest stand characteristics determination with the use of hyperspectral data
M. Wietecha, Ł. Jełowicki, K. Mitelsztedt, S. Miścicki, K. Stereńczak 2019 Remote Sensing

The primary goal of this study was to bridge the gap between hyperspectral data classifications and their practical implementation for forest management.

Przeczytaj artykuł
Multitemporal Hyperspectral Data Fusion with Topographic Indices-Improving Classification of Natura 2000 Grassland Habitats
A. Marcinkowska-Ochtyra, K. Gryguc, A. Ochtyra, D. Kopeć, A. Jarocińska, Ł. Sławik 2019 Remote Sensing

This research was aimed at selecting optimal datasets to classify three grassland Natura 2000 habitats (codes 6210, 6410 and 6510) in the Ostoja Nidzia´nska Natura 2000 site in Poland based on hyperspectral imagery and botanical on-ground reference data acquired in three terms during one vegetative period in 2017, as well as a digital terrain model (DTM) obtained by airborne laser scanning (ALS).

Przeczytaj artykuł
The t-SNE algorithm as a tool to improve the quality of reference data used in accurate mapping of heterogeneous non-forest vegetation
A. Halladin-Dąbrowska, A. Kania, D. Kopeć 2019 Remote Sensing

Supervised classification methods, used for many applications, including vegetation mapping require accurate “ground truth” to be effective.

Przeczytaj artykuł
Multiple Flights or Single Flight Instrument Fusion of Hyperspectral and ALS Data? A Comparison of their Performance for Vegetation Mapping
Ł. Sławik, J. Niedzielko, A. Kania, H. Piórkowski, D. Kopeć 2019 Remote Sensing

In this study, we compare the usefulness of hyperspectral and Airborne Laser System (ALS) data fusion acquired in separate flights, Multiple Flights Data Fusion (MFDF), and during a single flight through Instrument Fusion (IF) for the classification of non-forest vegetation.

Przeczytaj artykuł
Using Airborne Hyperspectral Imaging Spectroscopy to accurately monitor invasive and expansive herb plants: limitations and requirements of the method
D. Kopeć, A. Zakrzewska, A. Halladin-Dąbrowska, J. Wylazłowska, A. Kania, J. Niedzielko 2019 Sensors

Remote sensing is currently regarded as one of the standard tools used for mapping invasive and expansive plants for scientific purposes and it is increasingly widely used in nature conservation management.

Przeczytaj artykuł
Application of aerial hyperspectral images in monitoring tree biophysical parameters in urban areas
A. Jarocińska, M. Białczak, Ł. Sławik 2018 Miscellanea Geographica

The article aims to present the research method used to evaluate discolouration and defoliation of trees and tree damage in the city of Białystok in Poland.

Przeczytaj artykuł
Application of HySpex hyperspectral images for verification of a two-dimensional hydrodynamic model
A. Sabat-Tomala, A. Jarocińska, B. Zagajewski, A. Magnuszewski, Ł. Sławik, A. Ochtyra 2018 European Journal of Remote Sensing

This research focuses on the use of HySpex hyperspectral images for verification of twodimensional hydrodynamic modelling of open-channel flow over loose bed (CCHE2D) and assessment of water quality in the Zegrze Reservoir.

Przeczytaj artykuł
Wykorzystanie lotniczej teledetekcji hiperspektralnej w klasyfikacji gatunkowej lasów strefy umiarkowanej
M. Wietecha, A. Modzelewska, K. Stereńczak 2017 Sylwan

Wykorzystanie lotniczych obrazów hiperspektralnych do klasyfikacji gatunków leśnych za pomocą różnych metod.

Przeczytaj artykuł
Application of multisensoral remote sensing data in the mapping of alkaline fens Natura 2000 habitat
D. Kopeć, D. Michalska-Hejduk, Ł. Sławik, T. Berezowski, M. Borowski, S. Rosadziński, J. Chormański 2016 Ecological Indicators

In 2013-2014, studies were conducted in the upper Biebrza River basin to develop a remote sensing method for alkaline fen classification a protected Natura 2000 habitat (code 7230) using remote sensing technologies.

Przeczytaj artykuł
The use of ALS, botanical, and soil data to monitor the environmental hazards and regeneration capacity of areas devastated by highway construction
D. Kopeć, B. Woziwoda, J. Forysiak, Ł. Sławik. A. Ptak, E. Charążka 2015 Environmental Science and Pollution Research

The impact of viaduct construction on the vegetation of a river valley was studied in Central Poland (Natura 2000 site PLH100006).

Przeczytaj artykuł

Skanowanie laserowe - szkoła interpretacji

Kopalnia krzemienia
R. Zapłata, A. Ptak 03.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Zabytkowe mielerze
R. Zapłata, A. Ptak 04.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Ruiny zamku w Iłży
R. Zapłata 05.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Chmura punktów, NMPT i czwarty wymiar
R. Zapłata, A. Ptak 06.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Powódź w Świniarach
G. Wierzbicki, P. Ostrowski 07.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Upływ czasu pokaże
A. Ptak 08.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Piaskowe giganty
A. Ptak, S. Rudowski 09.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Osuwiska pod lupą
K. Karwacki, dr T. Wojciechowski 10.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Na tropie olbrzyma
A. Ptak 11.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
LiDAR w wielkim mieście
A. Ptak 12.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł

Szkoła fotointerpretacji

Wpływy eksploatacji
S. Mleczko 01.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Jesienne krajobrazy
S. Mleczko 02.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
W dolinie rzeki Łódki
S. Mleczko 03.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Złoty Sen i jego historia
S. Mleczko 04.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Infrastruktura transportowa
S. Mleczko 05.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Stary Port w Małym Rzymie
S. Mleczko 06.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Na wakacje - kierunek morze!
S. Mleczko 07.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
(W)wakacje na "piątkę"!
S. Mleczko 08.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Pierwszy dzwonek dla uczniów
S. Mleczko 09.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
"Idealne miasto" - forteca
S. Mleczko 10.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Listopad. C'est la vie
S. Mleczko 11.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Do zobaczenia na stoku
S. Mleczko 12.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
lifecoolcity
obliview
mapa drzew
mapy strat ciepła

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • ul. Kaczkowskiego 6
 • 33-100 Tarnów
 • NIP 873-12-56-310
 • tel.: +48 14 631 80 00
 • kontakt@mggpaero.com
 • Oddział w Warszawie
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • Karolkowa Business Park
 • ul. Karolkowa 30
 • 01-207 Warszawa
 • tel. +48 600 96 29 10
 • Centrum B+R
 • Baza Lotnicza
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • 36-002 Jasionka 925
 • tel. +48 600 45 43 35