Kontakt

Siedziba spółki

MGGP Aero Sp. z o.o.

ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów

+48 14 631 80 00 kontakt@mggpaero.com

Pracujemy w godzinach

7:30 - 15:30

DANE REJESTROWE

NIP 873-12-56-310

REGON 850414002

BDO 000081836

KRS 0000026913

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 2 295 000,00 zł

mapa
NUMERY RACHUNKÓW

ING Bank Slaski S.A.
80 1050 1445 1000 0090 3014 5511

EURO | PEKAO
PL77 1240 4748 1978 0000 4873 7540

USD | PEKAO
PL56 1240 4748 1787 0010 2487 7674

Oddziały

Oddział w Warszawie

MGGP Aero Sp. z o.o. ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa Karolkowa Business Park

+48 600 96 29 10

Oddział w Łodzi

MGGP Aero Sp. z o.o. Jaracza 64 90-251 Łódź (Opera Park)

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Baza lotnicza

MGGP Aero Sp. z o.o. Jasionka 925 36-002 Jasionka

+48 600 45 43 35

Osoby do kontaktu

Witold Kuźnicki

Witold Kuźnicki

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

+48 694 409 040 +48 14 631 80 26

wkuznicki@mggpaero.com

Rynki zagraniczne

Samorządy

Przemysł i Infrastruktura

Mapy Strat Ciepła

Mapy Potencjału Solarnego

OBLIVIEW®

Łukasz Sławik

Łukasz Sławik

Dyrektor Działu Teledetekcji

+48 600 962 910

lslawik@mggpaero.com

Teledetekcja środowiska naturalnego i zurbanizowanego

Mapa Drzew™

Ochrona Środowiska

Lasy

Hydrologia

Klęski żywiołowe

Tomasz Kundzierewicz

Tomasz Kundzierewicz

Dyrektor Bazy Lotniczej

+48 14 631 80 14 +48 606 959 037

tkundzierewicz@mggpaero.com

Operacje Lotnicze

Statki Powietrzne

Sensory

Piotr Beściak

Piotr Beściak

Dyrektor Działu Geodezji

+48 14 631 80 41 +48 600 955 849

pbesciak@mggpaero.com

Pomiary geodezyjne

Mapy do celów projektowych

Ewidencja Gruntów i Budynków

Zarząd

Jacek Siedlik

Jacek Siedlik

Prezes Zarządu

+48 14 631 80 80 +48 602 328 822

jsiedlik@mggpaero.com
Zygmunt Zgoda

Zygmunt Zgoda

Wiceprezes Zarządu

+48 14 631 80 25 +48 600 454 327

zzgoda@mggpaero.com
Witold Kuźnicki

Witold Kuźnicki

Członek Zarządu

+48 14 631 80 26 +48 694 409 040

wkuznicki@mggpaero.com
Łukasz Sławik

Łukasz Sławik

Członek Zarządu

  +48 600 962 910

lslawik@mggpaero.com

Certyfikaty i nagrody

iso
iso
gazele biznesu 2019
forbes 2019
lifecoolcity
obliview
mapa drzew
mapy strat ciepła

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • ul. Kaczkowskiego 6
 • 33-100 Tarnów
 • NIP 873-12-56-310
 • tel.: +48 14 631 80 00
 • kontakt@mggpaero.com
 • Oddział w Warszawie
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • Karolkowa Business Park
 • ul. Karolkowa 30
 • 01-207 Warszawa
 • tel. +48 600 96 29 10
 • Centrum B+R
 • Baza Lotnicza
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • 36-002 Jasionka 925
 • tel. +48 600 45 43 35