MGGP AERO

21 lat doświadczenia w branży

MGGP AERO

Kim jesteśmy?

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu pionowych i ukośnych zdjęć lotniczych, zobrazowań satelitarnych, danych hiperspektralnych, LiDAR i obrazów termalnych. Metodami teledetekcyjnymi wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje i analizy przestrzeni zurbanizowanej oraz środowiska przyrodniczego. Oferujemy usługi z zakresu modelowania 3D oraz tworzenia nowoczesnych aplikacji webowych dla każdego rodzaju danych geoprzestrzennych. Ciągle poszerzamy zasięg naszej działalności i poszukujemy możliwości współpracy międzynarodowej w Europie i poza nią.

21 LAT DOŚWIADCZENIA

8

Samolotów

30

Sensorów

23

Kraje

535

Klientów

900

Projektów

Poznaj naszą historię

Od 2001 roku aktywnie rozwijamy branżę geoinformacyjną w Polsce.

2001

Rozpoczęcie działalności i rejestracja spółki z siedzibą w Tarnowie

Zakup pierwszego samolotu

2004

Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie pracowni cyfrowego przetwarzania danych

2005

Realizacja pierwszych znaczących projektów zagranicznych:

• pozyskanie zdjęć i opracowanie ortofotomapy dla Rumunii • pozyskanie zdjęć i opracowanie NMT, NMPT oraz true ortho dla Libanu

2007

Początek ery cyfrowej - zakup pierwszej w naszym rejonie Europy kamery fotogrametrycznej

Zakup drugiego samolotu

Wykonanie pierwszej cyfrowej ortofotomapy lotniczej na potrzeby realizacji planu urządzania lasu dla nadleśnictwa

2010

Zakup pierwszego lotniczego skanera laserowego i trzeciego samolotu

Zakończenie projektu pozyskania zdjęć i opracowania ortofotomapy dla 4 województw Ukrainy w ramach projektu Banku Światowego

Powstanie Działu Teledetekcji Środowiska i realizacja pierwszych projektów w obszarze Ochrony Przyrody

Realizacja pierwszych kolekcji danych ALS w Parkach Narodowych

2011

Kolejny rok inwestycji:

• zakup drugiego systemu ALS • zakup drugiej kamery cyfrowej • zakup czwartego samolotu

Rozpoczęcie realizacji trzyletniego projektu budowy systemu przeciwpowodziowego Polski i pozyskanie danych ALS.

2012

Wdrożenie nowej usługi - wykonanie zdjęć ukośnych łącznie ze skanowaniem laserowym m. in. dla Kielc, Bytomia, Krakowa, Gdańska, Warszawy, Poznania i Wrocławia

2013

Wejście na kolejne rynki: Niemcy, Łotwa, Turcja

Zakup kolejnej kamery wielkoformatowej

2014

Powstanie Działu Rozwoju Aplikacji, którego efektem pracy jest pierwszy w Polsce sklep internetowy map2.pl ze zdjęciami lotniczymi. Rozwój tej technologii doprowadził do opracowania obecnie najlepszej na rynku platformy webowej do publikacji i analiz danych przestrzennych - Obliview

Zakup trzeciego skanera ALS produkcji Riegl

2015

Zakup pierwszych kamer hiperspektralnych HySpex i realizacja przez Dział Teledetekcji Środowiska pierwszych projektów z ich wykorzystaniem w Słowińskim i Biebrzańskim Parku Narodowym

Do floty dołącza nasz piąty i najmniejszy, ultralekki samolot oraz czwarty skaner ALS, również produkcji Riegl

2016

Pojawienie się nowego produktu w ofercie - model 3D Mesh. Opracowujemy go m.in.: dla Gdańska, Katowic i Kielc.

Rozpoczęcie realizacji trzyletniego projektu badawczo - rozwojowego “HabitARS”

Zakup kolejnego, już szóstego samolotu i kolejnej kamery wielkoformatowej

Realizacja kolejnych projektów zagranicznych m.in.: w Niemczech, Chorwacji, Czechach, Rumunii i Łotwie.

2017

Inwestycja w kolejny samolot. Tym razem jest to największy w naszej flocie Piper Chieftain, wyposażony w dwa pełnowymiarowe fotoluki

Zakup drugiego zestawu kamer do pozyskiwania zdjęć ukośnych

2018

Otwarcie naszego Centrum Badawczo - Rozwojowego w bazie operacyjnej na lotnisku Rzeszów Jasionka

Wdrożenie wyników własnych badań B+R i rozpoczęcie realizacji projektu Mapy Koron Drzew dla miasta stołecznego Warszawy, unikalnego w skali światowej - klasyfikujemy ponad 50 taksonów drzew!

Premiera technologii webowej Obliview

Zakup piątego skanera Riegl

2019

Rozpoczęcie realizacji programu Teledetekcji dla Parków Narodowych. Są to najbardziej zaawansowane projekty teledetekcyjne w Europie. Nawiązanie współpracy z pięcioma polskimi parkami narodowymi (Narwiańskim, Wielkopolskim, Wigierskim, Tatrzańskim, “Ujście Warty”)

Zakup kolejnego samolotu i szóstego skanera ALS oraz trzeciego zestawu kamer ukośnych

2020

Nowe produkty w ofercie, między innymi związane z termowizją (mapystratciepla.pl)

Zakup drugiego samolotu P68 i siódmego już skanera Riegl

2021

Premiera Krajowej Mapy Koron Drzew™ - mapadrzew.com

Włączenie do oferty danych satelitarnych

Co nas wyróżnia?

Współpracując z nami masz pewność, że Twój projekt zakończy się sukcesem

samoloty

Doświadczenie

Realizujemy największe projekty w Polsce i za granicą. Nasi piloci spędzają w powietrzu ponad 2500 godzin rocznie.

samoloty

Zespół

Wykwalifikowana kadra pilotów, fotogrametrów, geoinformatyków, programistów, geografów, botaników. Dążymy do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest najwyższa jakość oferowanych usług.

samoloty

Technologia

Własna flota samolotów, różnorodność sensorów i Centrum Badawczo - Rozwojowe umożliwiają nam realizację projektów, niezależnie od ich wielkości i rodzaju.

samoloty

Dane

W czasie jednej misji lotniczej możemy pozyskać unikalny zestaw danych dla całego obszaru objętego nalotem.

samoloty

Analizy i badania

Koncentrujemy się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów dostarczając produkty, które stanowią źródło realnej wiedzy o terenie.

Gdzie działamy?

Naszym głównym rynkiem jest Polska ale z roku na rok realizujemy coraz więcej projektów za granicą. Nasze samoloty i śmigłowce lądowały już w większości krajów europejskich.

działalność zagraniczna
działalność zagraniczna

GRUPA MGGP

Działalność Grupy Kapitałowej skoncentrowana jest wokół kilku odrębnych obszarów rynkowych, pomiędzy którymi zachodzą liczne procesy synergii. Świadomie je wykorzystujemy, a dzięki integracji działań osiągamy znacznie lepsze wyniki.

Specjaliści od przestrzeni

Oferuje usługi w zakresie konsultingu, projektowania, inżynierii oraz zarządzania projektami w obszarze infrastruktury, środowiska naturalnego, zasobów wodnych, budownictwa, energetyki i telekomunikacji.

Rok założenia: 1998

www.mggp.com.pl

Power ON

Oferuje usługi i produkty wspierające procesy zarządzania infrastrukturą energetyczną, szczególnie w zakresie utrzymania, eksploatacji oraz prewencji awarii, następujących w wyniku złego stanu technicznego infrastruktury.

Rok założenia: 2015

www.vimap.pl

Wycinka z wykorzystaniem śmigłowca

Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu wegetacją roślinności, sąsiadującą z liniami wysokiego i średniego napięcia. Realizuje prace wycinkowe w pasach linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem śmigłowca.

Rok założenia: 2018

www.alberooff.pl

Coraz większa aktywność Grupy MGGP spowodowała konieczność założenia kolejnych spółek zależnych w 2007 roku: INGEO w Rumunii i MGGP Ukraina.

Projekty unijne

 • LIFE21-CCA-PL-LIFECOOLCITY/101074553

  Ambicją projektu LIFECOOLCITY jest wsparcie zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą (BZI) w 10 000 miast Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów wykorzystujących GIS (systemy informacji geograficznej) i teledetekcję (zdjęcia satelitarne i lotnicze).

  Celem działań jest wzmocnienie zdolności adaptacyjnych miast do skutków antropogenicznej zmiany klimatu, a tym samym zbliżenie ich do wzorca inteligentnych miast przyszłości.

  podstrona projektu

  Okres realizacji badań: 1 stycznia 2023 – 30 czerwca 2029

  Wartość projektu: 4,892,901 €

  Kwota dofinansowania: 2,935,738 €

 • Realizacja projektu związana jest z przeprowadzeniem prac badawczych mających na celu opracowanie technologii, które zostaną wykorzystane w analizach środowiska zurbanizowanego.

  Efekty: - opracowanie optymalnego modelu doświadczalnego ze zintegrowanych komponentów technologii, przygotowanego do przeprowadzenia testów w warunkach operacyjnych, - powstanie prototypów produktów: MODEL PRZESTRZENI MIEJSKIEJ i DIAGNOSTYKA POLA TERMICZNEGO NA DACHACH I FASADACH BUDYNKÓW WRAZ Z ANALIZAMI STRAT CIEPŁA.

  Projekt przyczyni się do zaspokojenia potrzeb rynku i rozwiązania problemów zagadnień technologicznych związanych z pozyskiwaniem wysokiej jakości zdjęć ukośnych oraz wypracowaniem metod tworzenia modeli przestrzeni miejskich. Ponadto projekt przyczyni się do tworzenia termalnych zobrazowań terenów urbanistycznych w oparciu o zdjęcia pionowe i ukośne oraz redukcji emisji CO2.

  Wartość projektu: 3 306 255 PLN

  Kwota dofinansowania: 1 595 216,00 PLN

 • Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

  Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

  Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

  DOTACJE NA INNOWACJE
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Informacje na temat POIG: www.pojg.gov.pl www.mrr.gov.pl www.bgk.com.pl

Kariera

Nasza firma rozwija się dzięki kompetencjom swoich pracowników. Jeżeli więc szukasz miejsca do dalszego rozwoju - zapraszamy pod nasze skrzydła.

samoloty

Rozwój
i szkolenia

Nasi pracownicy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Doskonalą też swoje umiejętności biorąc udział w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach.

samoloty

Stabilne
warunki pracy

Pracujemy na jasnych zasadach i przywiązujemy wagę do stabilnych warunków zatrudnienia dlatego oferujemy umowę o pracę po okresie próbnym.

samoloty

Pakiety
medyczne

Cenimy zdrowie dlatego dzięki dofinansowanym pakietom nasi pracownicy mają szybki dostęp do prywatnych konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych.

samoloty

Pakiety
sportowe

Po godzinach nasi pracownicy uczestniczą w różnorodnych formach rekreacyjno-sportowych, dofinansowanych przez pracodawcę.

samoloty

Spotkania
integracyjne

Organizujemy spotkania i wyjazdy integracyjne. Chętnie spotykamy się na nartach, w górach, żaglach (własny jacht dostępny dla pracowników) czy rowerach.

Jeśli chcesz z nami PRACOWAĆ
nie czekaj na oferty, które zamieścimy Aplikuj już dziś!

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:

Bezpieczeństwo

Ochrona Informacji Niejawnych

zgodna z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U Nr 182, poz. 1228)

Pion ochrony:

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - tel. +48 728 30 70 70

Kierownik Kancelarii Tajnej krajowej i międzynarodowej,

Administrator Systemu Teleinformatycznego,

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Certyfikaty, świadectwa:

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia: Krajowe Nr SBPKV009216T, Klauzula - TAJNE

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia: UE Nr SBPUV009316S, klauzula SECRET UE/EU SECRET

Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu teleinformatycznego Nr 361/2016

Świadectwa Bezpieczeństwa osobowego: 20 osób klauzula: ŚCIŚLE TAJNE, TAJNE, SECRET UE/EU SECRET

Ochrona Danych Osobowych

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000).

Za ochronę odpowiadają:

Administrator Danych: MGGP Aero Sp. z o.o., tel.: +48 14 631 80 00, kontakt@mggpaero.com

Inspektor Ochrony Danych: Maciej Sierka, tel.: +48 728 30 70 70, IOD@mggpaero.com

Administrator Systemu Teleinformatycznego: tel.: +48 664 77 54 28

lifecoolcity
obliview
mapa drzew
mapy strat ciepła

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • ul. Kaczkowskiego 6
 • 33-100 Tarnów
 • NIP 873-12-56-310
 • tel.: +48 14 631 80 00
 • kontakt@mggpaero.com
 • Oddział w Warszawie
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • Karolkowa Business Park
 • ul. Karolkowa 30
 • 01-207 Warszawa
 • tel. +48 600 96 29 10
 • Centrum B+R
 • Baza Lotnicza
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • 36-002 Jasionka 925
 • tel. +48 600 45 43 35