Badania i rozwój

MGGP AERO

Działalność Centrum B+R

Duża liczba realizowanych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii sensorów i platform lotniczych spowodowała konieczność utworzenia dedykowanej do tego celu bazy lokalowej i infrastruktury sprzętowej. W 2017 roku na lotnisku Rzeszów Jasionka zbudowaliśmy własną bazę lotniczą wraz z infrastrukturą Centrum Badawczo - Rozwojowego.

Innowacyjne rozwiązania sprzętowe i technologiczne

Wyniki działalności Centrum Badawczo - Rozwojowego stosujemy każdego dnia pozyskując dane lotnicze dla naszych klientów. Dzięki temu zapewniamy wysoką jakość, ekonomiczność i krótki czas realizowanych usług. Do grona naszych autorskich rozwiązań należą:

wielosensorowe platformy lotnicze przystosowane do jednoczesnej kolekcji wielu rodzajów danych

własne systemy kamer ukośnych, integrujące do 7 sensorów

zestaw sensorów dedykowany pozyskiwaniu danych korytarzowych, przystosowany do montażu na pokładzie samolotu lub śmigłowca

środowisko pracy ze zbiorami BigData dedykowane obsłudze terabajtów danych, pozyskiwanych codziennie przez nasze sensory

serwerownia, która obsługuje blisko 100 instalacji naszych serwisów webowych, z których na co dzień korzysta blisko 10 000 użytkowników w trybie 365/7/24

OBLIVIEW®, platforma webowa służąca publikacji i analizie pozyskiwanych przez nas danych i dostarczanych produktów

Działalność naukowa
zespołu B+R

Nasz zespół to ludzie o szerokiej wiedzy i kompetencjach, reprezentujący świat biznesu i nauki. W obszarze badań teledetekcyjnych stosujemy szeroki wachlarz metod z dziedziny uczenia maszynowego, które tworzymy i dostosowujemy do naszych potrzeb. Wyniki naszych badań publikujemy w recenzowanych czasopismach naukowych.

Innowacje produktowe

Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe, których wyniki wdrażamy na rynku usług danych lotniczych i analiz teledetekcyjnych.
Należą do nich między innymi:

HabitARS

zrealizowany w latach 2016-2019 projekt HabitARS "Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych", współfinansowany ze środków NCBR, w ramach programu BIOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie produktu identyfikacji oraz mapowania nieleśnych siedlisk przyrodniczych i zagrażającym im procesów przesuszenia, sukcesji oraz wkraczania obcych inwazyjnych i rodzimych ekspansywnych gatunków roślin z wykorzystaniem teledetekcyjnych metod badawczych i botanicznych pomiarów referencyjnych.

habitARS

GreenCity

zrealizowany w latach 2017-2018 projekt GreenCity “System monitoringu zieleni miejskiej z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych” finansowany z środków własnych spółki. Efektem projektu jest produkt “Mapa Koron Drzew” opracowany autorską metodą z zastosowaniem danych i analiz teledetekcji lotniczej. Produkt, “Mapa Koron Drzew” mapuje pokrycie obszaru miasta koronami, identyfikuje ponad 50 taksonów drzew oraz stan zdrowotny poszczególnych drzew, wskazując klasę defoliacji i przebarwień.

greenCity

Współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi

Nasz rozwój wspierają naukowcy z polskich uczelni i instytutów naukowych. Współpraca ta jest realizowana w oparciu o umowy projektowe lub partnerskie. Biznes i Nauka w tych relacjach funkcjonują w symbiozie. Stale współpracują z nami m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza

uniwersytet warszawski
uniwersytet łódzki
politechnika warszawska
agh
instytut technologiczno-przyrodniczy
uniwersytet śląski
SGGW
Instytut badawczy leśnictwa

Przynależność do organizacji międzynarodowych

eufar

The EUropean Facility for Airborne Research (EUFAR) - utworzona w 2000 r. ogólnoeuropejska sieć infrastruktury badań lotniczych poświęconych naukom o środowisku. Jej głównym celem jest wspieranie naukowców poprzez zapewnienie im dostępu do samolotów i instrumentów badawczych niedostępnych w ich krajach macierzystych.

earsel

The European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL) - sieci naukowej europejskich instytutów teledetekcji, pochodzących zarówno ze środowiska akademickiego, jak i z sektora komercyjnego / przemysłowego. Założona w 1977 r. pod auspicjami Europejskiej Agencji Kosmicznej, Rady Europy i Komisji Europejskiej.

eaasi

EAASI - Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego zrzesza firmy branży fotolotniczej z całej Europy. Działalność organizacji koncentruje się na popularyzacji zastosowań fotogrametrii w wielu branżach gospodarki, organizacji i współpracy ze służbami nadzorującymi ruch lotniczy.

dolina lotnicza

Dolina Lotnicza (ang. Aviation Valley Association) - Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego z południowo-wschodniej Polski, powstałe 11 kwietnia 2003. Jest ono członkiem EACP (European Aerospace Cluster Partnership) – organizacji zrzeszającej 38 podobnych stowarzyszeń z 13 krajów Europy.

Wiedza

obliview
klęski żywiołowe
mapy strat ciepła

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • ul. Kaczkowskiego 6
 • 33-100 Tarnów
 • NIP 873-12-56-310
 • tel.: +48 14 631 80 00
 • kontakt@mggpaero.com
 • Oddział w Warszawie
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • Central Tower (17p.)
 • Aleje Jerozolimskie 81
 • 02-001 Warszawa
 • tel. +48 600 96 29 10
 • Centrum B+R
 • Baza Lotnicza
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • 36-002 Jasionka 925
 • tel. +48 600 45 43 35