Badania i rozwój

MGGP AERO

Działalność Centrum B+R

Duża liczba realizowanych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii sensorów i platform lotniczych spowodowała konieczność utworzenia dedykowanej do tego celu bazy lokalowej i infrastruktury sprzętowej. W 2017 roku na lotnisku Rzeszów Jasionka zbudowaliśmy własną bazę lotniczą wraz z infrastrukturą Centrum Badawczo - Rozwojowego.

Innowacyjne rozwiązania sprzętowe i technologiczne

Wyniki działalności Centrum Badawczo - Rozwojowego stosujemy każdego dnia pozyskując dane lotnicze dla naszych klientów. Dzięki temu zapewniamy wysoką jakość, ekonomiczność i krótki czas realizowanych usług. Do grona naszych autorskich rozwiązań należą:

wielosensorowe platformy lotnicze przystosowane do jednoczesnej kolekcji wielu rodzajów danych

własne systemy kamer ukośnych, integrujące do 7 sensorów

zestaw sensorów dedykowany pozyskiwaniu danych korytarzowych, przystosowany do montażu na pokładzie samolotu lub śmigłowca

środowisko pracy ze zbiorami BigData dedykowane obsłudze terabajtów danych, pozyskiwanych codziennie przez nasze sensory

serwerownia, która obsługuje blisko 100 instalacji naszych serwisów webowych, z których na co dzień korzysta blisko 10 000 użytkowników w trybie 365/7/24

OBLIVIEW®, platforma webowa służąca publikacji i analizie pozyskiwanych przez nas danych i dostarczanych produktów

Działalność naukowa
zespołu B+R

Nasz zespół to ludzie o szerokiej wiedzy i kompetencjach, reprezentujący świat biznesu i nauki. W obszarze badań teledetekcyjnych stosujemy szeroki wachlarz metod z dziedziny uczenia maszynowego, które tworzymy i dostosowujemy do naszych potrzeb. Wyniki naszych badań publikujemy w recenzowanych czasopismach naukowych.

Projekty

Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe, których wyniki wdrażamy na rynku usług danych lotniczych i analiz teledetekcyjnych.
Należą do nich między innymi:

LifeCoolCity

Ambicją projektu „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miast w procesie adaptacji do zmian klimatu” (LIFECOOLCITY) jest wsparcie zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą (BZI) w 10 000 miast Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów wykorzystujących GIS (systemy informacji geograficznej) i teledetekcję (zdjęcia satelitarne i lotnicze). Celem działań jest wzmocnienie zdolności adaptacyjnych miast do skutków antropogenicznej zmiany klimatu, a tym samym zbliżenie ich do wzorca inteligentnych miast przyszłości.

Więcej informacji
habitARS

HabitARS

zrealizowany w latach 2016-2019 projekt HabitARS "Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych", współfinansowany ze środków NCBR, w ramach programu BIOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie produktu identyfikacji oraz mapowania nieleśnych siedlisk przyrodniczych i zagrażającym im procesów przesuszenia, sukcesji oraz wkraczania obcych inwazyjnych i rodzimych ekspansywnych gatunków roślin z wykorzystaniem teledetekcyjnych metod badawczych i botanicznych pomiarów referencyjnych.

habitARS

GreenCity

zrealizowany w latach 2017-2018 projekt GreenCity “System monitoringu zieleni miejskiej z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych” finansowany z środków własnych spółki. Efektem projektu jest produkt “Mapa Koron Drzew” opracowany autorską metodą z zastosowaniem danych i analiz teledetekcji lotniczej. Produkt, “Mapa Koron Drzew” mapuje pokrycie obszaru miasta koronami, identyfikuje ponad 50 taksonów drzew oraz stan zdrowotny poszczególnych drzew, wskazując klasę defoliacji i przebarwień.

greenCity

Nowatorskie produkty oparte na integracji danych

Naszą przewagą jest zastosowanie integracji danych lotniczych i satelitarnych w celu opracowywania unikalnych rozwiązań. Realizujemy projekty badawcze, aby skutecznie łączyć i wykorzystywać różne źródła danych obrazowych. W naszych produktach wykorzystujemy atut komplementarności danych satelitarnych i lotniczych budując nowy wymiar informacji i wiedzy dla klienta.

dane satelitarne

Współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi

Nasz rozwój wspierają naukowcy z polskich uczelni i instytutów naukowych. Współpraca ta jest realizowana w oparciu o umowy projektowe lub partnerskie. Biznes i Nauka w tych relacjach funkcjonują w symbiozie. Stale współpracują z nami m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza

uniwersytet warszawski
uniwersytet łódzki
politechnika warszawska
agh
instytut technologiczno-przyrodniczy
uniwersytet śląski
SGGW
Instytut badawczy leśnictwa

Przynależność do organizacji

eufar

The EUropean Facility for Airborne Research (EUFAR) - utworzona w 2000 r. ogólnoeuropejska sieć infrastruktury badań lotniczych poświęconych naukom o środowisku. Jej głównym celem jest wspieranie naukowców poprzez zapewnienie im dostępu do samolotów i instrumentów badawczych niedostępnych w ich krajach macierzystych.

eaasi

EAASI - Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego zrzesza firmy branży fotolotniczej z całej Europy. Działalność organizacji koncentruje się na popularyzacji zastosowań fotogrametrii w wielu branżach gospodarki, organizacji i współpracy ze służbami nadzorującymi ruch lotniczy.

dolina lotnicza

Dolina Lotnicza (ang. Aviation Valley Association) - Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego z południowo-wschodniej Polski, powstałe 11 kwietnia 2003. Jest ono członkiem EACP (European Aerospace Cluster Partnership) – organizacji zrzeszającej 38 podobnych stowarzyszeń z 13 krajów Europy.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) - od 2012 r. zrzesza ponad 45 polskich przedsiębiorstw oraz instytucji naukowo-badawczych działających w sektorze kosmicznym. Misją Związku jest stworzenie silnego polskiego sektora kosmicznego, który będzie z powodzeniem konkurował na europejskim rynku.

cosmic hub

Cosmic Hub to wiodący ośrodek innowacji zrzeszający przedsiębiorstwa, instytucje naukowe, startupy oraz pasjonatów sektora kosmicznego w Polsce. Został stworzony przez CIC Warsaw i Polską Agencję Kosmiczną (POLSA) z odważną misją przyspieszenia rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce, promocji polskich podmiotów w branży kosmicznej, synergii pomiędzy nauką i przemysłem a także doradztwa w zakresie rozwoju strategicznego.

European Association of Remote Sensing Companies

The European Association of Remote Sensing Companies (EARSC) jest europejską organizacją, która na zasadach non-profit promuje wykorzystywanie technologii teledetekcji satelitarnej oraz wspiera rozwój europejskiego rynku usług geoinformacyjnych opartych na Obserwacji Ziemi (ang.Earth observation, EO). EARSC reprezentuje ten rynek tworząc sieć kontaktów pomiędzy przemysłem, decydentami i użytkownikami oraz obejmując cały łańcuch wartości EO, od pozyskiwania danych, poprzez ich przetwarzanie, fuzję, analizę, aż po końcowe produkty i usługi geoinformacyjne.

Wiedza

lifecoolcity
obliview
mapa drzew
mapy strat ciepła

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • ul. Kaczkowskiego 6
 • 33-100 Tarnów
 • NIP 873-12-56-310
 • tel.: +48 14 631 80 00
 • kontakt@mggpaero.com
 • Oddział w Warszawie
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • Karolkowa Business Park
 • ul. Karolkowa 30
 • 01-207 Warszawa
 • tel. +48 600 96 29 10
 • Centrum B+R
 • Baza Lotnicza
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • 36-002 Jasionka 925
 • tel. +48 600 45 43 35