Badania i rozwój

MGGP AERO

Działalność Centrum B+R

Duża liczba realizowanych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii sensorów i platform lotniczych spowodowała konieczność utworzenia dedykowanej do tego celu bazy lokalowej i infrastruktury sprzętowej. W 2017 roku na lotnisku Rzeszów Jasionka zbudowaliśmy własną bazę lotniczą wraz z infrastrukturą Centrum Badawczo - Rozwojowego.

Innowacyjne rozwiązania sprzętowe i technologiczne

Wyniki działalności Centrum Badawczo - Rozwojowego stosujemy każdego dnia pozyskując dane lotnicze dla naszych klientów. Dzięki temu zapewniamy wysoką jakość, ekonomiczność i krótki czas realizowanych usług. Do grona naszych autorskich rozwiązań należą:

wielosensorowe platformy lotnicze przystosowane do jednoczesnej kolekcji wielu rodzajów danych

własne systemy kamer ukośnych, integrujące do 7 sensorów

zestaw sensorów dedykowany pozyskiwaniu danych korytarzowych, przystosowany do montażu na pokładzie samolotu lub śmigłowca

środowisko pracy ze zbiorami BigData dedykowane obsłudze terabajtów danych, pozyskiwanych codziennie przez nasze sensory

serwerownia, która obsługuje blisko 100 instalacji naszych serwisów webowych, z których na co dzień korzysta blisko 10 000 użytkowników w trybie 365/7/24

OBLIVIEW®, platforma webowa służąca publikacji i analizie pozyskiwanych przez nas danych i dostarczanych produktów

Działalność naukowa
zespołu B+R

Nasz zespół to ludzie o szerokiej wiedzy i kompetencjach, reprezentujący świat biznesu i nauki. W obszarze badań teledetekcyjnych stosujemy szeroki wachlarz metod z dziedziny uczenia maszynowego, które tworzymy i dostosowujemy do naszych potrzeb. Wyniki naszych badań publikujemy w recenzowanych czasopismach naukowych.

Innowacje produktowe

Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe, których wyniki wdrażamy na rynku usług danych lotniczych i analiz teledetekcyjnych.
Należą do nich między innymi:

HabitARS

zrealizowany w latach 2016-2019 projekt HabitARS "Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych", współfinansowany ze środków NCBR, w ramach programu BIOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie produktu identyfikacji oraz mapowania nieleśnych siedlisk przyrodniczych i zagrażającym im procesów przesuszenia, sukcesji oraz wkraczania obcych inwazyjnych i rodzimych ekspansywnych gatunków roślin z wykorzystaniem teledetekcyjnych metod badawczych i botanicznych pomiarów referencyjnych.

habitARS

GreenCity

zrealizowany w latach 2017-2018 projekt GreenCity “System monitoringu zieleni miejskiej z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych” finansowany z środków własnych spółki. Efektem projektu jest produkt “Mapa Koron Drzew” opracowany autorską metodą z zastosowaniem danych i analiz teledetekcji lotniczej. Produkt, “Mapa Koron Drzew” mapuje pokrycie obszaru miasta koronami, identyfikuje ponad 50 taksonów drzew oraz stan zdrowotny poszczególnych drzew, wskazując klasę defoliacji i przebarwień.

greenCity

Współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi

Nasz rozwój wspierają naukowcy z polskich uczelni i instytutów naukowych. Współpraca ta jest realizowana w oparciu o umowy projektowe lub partnerskie. Biznes i Nauka w tych relacjach funkcjonują w symbiozie. Stale współpracują z nami m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza

uniwersytet warszawski
agh
obliview
obliview
obliview
obliview

Przynależność do organizacji międzynarodowych

The EUropean Facility for Airborne Research (EUFAR) - utworzona w 2000 r. ogólnoeuropejska sieć infrastruktury badań lotniczych poświęconych naukom o środowisku. Jej głównym celem jest wspieranie naukowców poprzez zapewnienie im dostępu do samolotów i instrumentów badawczych niedostępnych w ich krajach macierzystych.

www.eufar.net

The European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL) - sieci naukowej europejskich instytutów teledetekcji, pochodzących zarówno ze środowiska akademickiego, jak i z sektora komercyjnego / przemysłowego. Założona w 1977 r. pod auspicjami Europejskiej Agencji Kosmicznej, Rady Europy i Komisji Europejskiej.

www.earsel.org

EAASI - Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego zrzesza firmy branży fotolotniczej z całej Europy. Działalność organizacji koncentruje się na popularyzacji zastosowań fotogrametrii w wielu branżach gospodarki, organizacji i współpracy ze służbami nadzorującymi ruch lotniczy.


www.eaasi.eu

Artykuły

Mapa Koron Drzew w zarządzaniu zielenią wysoką w mieście
Ł. Sławik, D.Kopeć 10.2020 Zieleń miejska

Czy możliwe jest posiadanie rzeczywistej, aktualnej i spójnej informacji o drzewach?

Przeczytaj artykuł
LiDAR in mountain service
A. Ptak 09.2020 Linkedin

Rockfall is common in the mountain areas. The rate of this erosion depends on geology, tectonics and the weather.

Przeczytaj artykuł
Teledetekcja na ratunek drzewom w mieście
Praca zbiorowa 07.2020 Zieleń miejska

Zrównoważone zarządzanie zielenią miejską wymaga pełnej wiedzy o kondycji drzew.

Przeczytaj artykuł
Height, Intensity and Number of Returns
A. Ptak 07.2020 Linkedin

The higher the altitude the lower the veriety giving less opportunity to make analysis.

Przeczytaj artykuł
How rough is your data?
A. Ptak 06.2020 Linkedin

Point clouds have many features. Some of them are not so obvious.

Przeczytaj artykuł
Teledetekcja - nowe perspektywy w zarządzaniu zielenią
Praca zbiorowa 05.2020 Zieleń miejska

Wykorzystanie narzędzi teledetekcyjnych do wskazywania drzew o obniżonej kondycji.

Przeczytaj artykuł
When a tree is a threat
D. Kopeć 05.2020 Linkedin

The expansion of trees and shrubs is a natural process leading to the development of the forest.

Przeczytaj artykuł
Why does the footprint size matter... and what on earth is on this pitch?
A. Ptak 04.2020 Linkedin

When a bigger footprint would be accpetable?

Przeczytaj artykuł
Amplitude vs Reflectance
A. Ptak 03.2020 Linkedin

The difference between Amplitude and Reflectance.

Przeczytaj artykuł
Mapping of invasive plant species
D. Kopeć 03.2020 Linkedin

Our experience in mapping invasive plant species using airborne hyperspectral data, developed within the HabitARS project.

Przeczytaj artykuł
Mapping of Natura 2000 habitats
D. Kopeć 01.2020 Linkedin

Method of mapping Natura 2000 non-forest habitats using airborne data fusion developed within the HabitARS project.

Przeczytaj artykuł
Laser scans reveal remnants of human rural settlements and agricultural activities after 70 years since "Operation Vistula"​
W. Kuźnicki 01.2020 Linkedin

Przeczytaj artykuł
Z głową w chmurach...
W. Kuźnicki 12.2019 Geodeta

Technologia LiDAR wpisuje się w szybko rozwijającą się globalną koncepcję digital twins.

Przeczytaj artykuł
Prawdziwa ortofotomapa
W. Kuźnicki 07.2019 Geodeta

Czym jest śmiało wkraczająca na polski rynek prawdziwa ortofotomapa?

Przeczytaj artykuł
Optymalny zestaw danych dla miast
W. Kuźnicki 01.2019 Geodeta

Równoczesne pozyskanie danych wysokościowych (LiDAR) i wykonanie 3-cm zdjeć lotniczych dla całego miasta.

Przeczytaj artykuł
Pioneering Tree Crown Map of Warsaw takes shape
W. Kuźnicki 01.2019 Linkedin

How to monitor millions of trees in Warsaw or any other city? We know how to find the precise answer.

Przeczytaj artykuł
New hangar with Research & Development Center to ensure long-term market needs
W. Kuźnicki 10.2018 Linkedin

Our R&D Center was designed to serve as technical facility for crews enabling better and faster data handling.

Przeczytaj artykuł
Multisensor photogrammetric platforms - the real answer for smart cities needs
W. Kuźnicki 09.2018 Linkedin

We have been probably the first company in Europe with the opportunity of using a multisensor photogrammetric platform.

Przeczytaj artykuł
Czy dron faktycznie dużo może
W. Kuźnicki 11.2017 Geodeta

Możliwości i ograniczenia bezzałogowych statków powietrznych w realizacji większych projektów fotogrametrycznych.

Przeczytaj artykuł
Dane z pułapu lotniczego w zarządzaniu miastem inteligentnym
W. Kuźnicki 08.2017 Smartcity Expert

Proces zarządzania miastem inteligentnym musi być oparty na wiarygodnych informacjach.

Przeczytaj artykuł
Kolejne miasta na mapach w technologii zdjęć ukośnych
W. Kuźnicki, G. Szklarski 11.2016 Nowa geodezja w praktyce

Dlaczego portale samorządowe uzupełniają swoje serwisy mapowe zdjęciami ukośnymi?

Przeczytaj artykuł
Polska3d.pl od Tatr po Bałtyk
W. Kuźnicki 06.2016 Geodeta

Nowa strona do publikacji fotorealistycznych modeli 3D w Internecie.

Przeczytaj artykuł
Miasta na zdjęciach lotniczych sprzed lat
W. Kuźnicki 05.2016 Geodeta

Archiwalne zdjęcia lotnicze to nie tylko sentymentalna podróż w czasie.

Przeczytaj artykuł
Kadr po kadrze
K. Prewęcka 05.2016 My Company Polska

Jakie czeynniki sprawiły, że MGGP Aero odniosło sukces w branży?

Przeczytaj artykuł
Zdjęcia ukośne - nowy wymiar informacji
W. Kuźnicki zima 2015 ArcanaGIS

Zdjęcia ukośne, 5-cm ortofotomapa oraz dane z lotniczego skanowania laserowego.

Przeczytaj artykuł
Na drony przyjdzie jeszcze czas
J. Siedlik, W. Kuźnicki 08.2015 Geodeta

Wykorzystanie dronów w fotogrametrii.

Przeczytaj artykuł
Zdjecia lotnicze - skuteczna medoda na EGiB
P. Kuklicz, W. Kuźnicki 06.2015 Geodeta

Cyfrowa fotogrametria - modernizacja EGiB w krótszym terminie.

Przeczytaj artykuł
Cztery strony miasta
W. Kuźnicki 04.2015 Geodeta

Zdjęcia ukośne niosą potężny ładunek informacji dla samorządów.

Przeczytaj artykuł
Rozdzielczość ma znaczenie
W. Kuźnicki 03.2015 Geodeta

Czy warto dopłacać za zdjęcia lotnicze o lepszym pikselu?

Przeczytaj artykuł
Inwentaryzacja i monitoring majątku sieciowego
W. Kuźnicki 04.2014 Skanowanie laserowe

Metody pozyskiwania precyzyjnych danych o majątku sieciowym i najbliższym otoczeniu.

Przeczytaj artykuł
Z góry lepiej widać
W. Kuźnicki 11.2011 Geodeta

Monitoring sytuacyjno-wysokościowy szkód górniczych na terenie Bytomia.

Przeczytaj artykuł
Wysokie loty MGGP Aero
J. Siedlik 09.2011 Geodeta

10-letnia histroria MGGP Aero.

Przeczytaj artykuł
Lidarem ze śmigłowca
W. Kuźnicki 05.2011 Geodeta

Inwentaryzacja linii elektroenergetycznych podczas lotów patrolowych.

Przeczytaj artykuł
Gotowość na zaskoczenie
P. Lipski, J. Kluczniak 04.2011 Geodeta

Prace fotogrametryczne na terenie Libanu.

Przeczytaj artykuł
Samolotem przez Atlantyk
J. Kluczniak 06.2010 Geodeta

Spektakularna misja MGGP Aero.

Przeczytaj artykuł
MGGP Aero ma LiDAR
T. Kundzierewicz 02.2010 Geodeta

Pierwszy lotniczy skaner laserowy w Polsce.

Przeczytaj artykuł

Publikacje naukowe

Multi-Temporal Sentinel-2 Data in Classification of Mountain Vegetation
M. Wakulinska, A. Marcinkowska-Ochtyra 2020 Remote Sensing
Przeczytaj artykuł
Application of airborne hyperspectral data for mapping of invasive alien Spiraea tomentosa L.: a serious threat to peat bog plant communities
D. Kopeć, A. Sabat-Tomala, D. Michalska-Hejduk, A. Jarocińska, J. Niedzielko 2020 Wetlands Ecology and Management
Przeczytaj artykuł
The capability of species-related forest stand characteristics determination with the use of hyperspectral data
M. Wietecha, Ł. Jełowicki, K. Mitelsztedt, S. Miścicki, K. Stereńczak 2019 Remote Sensing
Przeczytaj artykuł
Multitemporal Hyperspectral Data Fusion with Topographic Indices-Improving Classification of Natura 2000 Grassland Habitats
A. Marcinkowska-Ochtyra, K. Gryguc, A. Ochtyra, D. Kopeć, A. Jarocińska, Ł. Sławik 2019 Remote Sensing
Przeczytaj artykuł
The t-SNE algorithm as a tool to improve the quality of reference data used in accurate mapping of heterogeneous non-forest vegetation
A. Halladin-Dąbrowska, A. Kania, D. Kopeć 2019 Remote Sensing
Przeczytaj artykuł
Multiple Flights or Single Flight Instrument Fusion of Hyperspectral and ALS Data? A Comparison of their Performance for Vegetation Mapping
Ł. Sławik, J. Niedzielko, A. Kania, H. Piórkowski, D. Kopeć 2019 Remote Sensing
Przeczytaj artykuł
Using Airborne Hyperspectral Imaging Spectroscopy to accurately monitor invasive and expansive herb plants: limitations and requirements of the method
D. Kopeć, A. Zakrzewska, A. Halladin-Dąbrowska, J. Wylazłowska, A. Kania, J. Niedzielko 2019 Sensors
Przeczytaj artykuł
Application of aerial hyperspectral images in monitoring tree biophysical parameters in urban areas
A. Jarocińska, M. Białczak, Ł. Sławik 2018 Miscellanea Geographica
Przeczytaj artykuł
Application of HySpex hyperspectral images for verification of a two-dimensional hydrodynamic model
A. Sabat-Tomala, A. Jarocińska, B. Zagajewski, A. Magnuszewski, Ł. Sławik, A. Ochtyra 2018 European Journal of Remote Sensing
Przeczytaj artykuł
Wykorzystanie lotniczej teledetekcji hiperspektralnej w klasyfikacji gatunkowej lasów strefy umiarkowanej
M. Wietecha, A. Modzelewska, K. Stereńczak 2017 Sylwan
Przeczytaj artykuł
Application of multisensoral remote sensing data in the mapping of alkaline fens Natura 2000 habitat
D. Kopeć, D. Michalska-Hejduk, Ł. Sławik, T. Berezowski, M. Borowski, S. Rosadziński, J. Chormański 2016 Ecological Indicators
Przeczytaj artykuł
The use of ALS, botanical, and soil data to monitor the environmental hazards and regeneration capacity of areas devastated by highway construction
D. Kopeć, B. Woziwoda, J. Forysiak, Ł. Sławik. A. Ptak, E. Charążka 2015 Environmental Science and Pollution Research
Przeczytaj artykuł

Skanowanie laserowe - szkoła interpretacji

Kopalnia krzemienia
R. Zapłata, A. Ptak 03.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Zabytkowe mielerze
R. Zapłata, A. Ptak 04.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Ruiny zamku w Iłży
R. Zapłata 05.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Chmura punktów, NMPT i czwarty wymiar
R. Zapłata, A. Ptak 06.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Powódź w Świniarach
G. Wierzbicki, P. Ostrowski 07.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Upływ czasu pokaże
A. Ptak 08.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Piskowe giganty
A. Ptak, S. Rudowski 09.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Osuwiska pod lupą
K. Karwacki, dr T. Wojciechowski 10.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Na tropie olbrzyma
A. Ptak 11.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł
LiDAR w wielkim mieście
A. Ptak 12.2014 Geodeta
Przeczytaj artykuł

Szkoła fotointerpretacji

Wpływy eksploatacji
S. Mleczko 01.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Jesienne krajobrazy
S. Mleczko 02.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
W dolinie rzeki Łódki
S. Mleczko 03.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Złoty Sen i jego historia
S. Mleczko 04.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Infrastruktura transportowa
S. Mleczko 05.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Stary Port w Małym Rzymie
S. Mleczko 06.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Na wakacje - kierunek morze!
S. Mleczko 07.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
(W)wakacje na "piątkę"!
S. Mleczko 08.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Pierwszy dzwonek dla uczniów
S. Mleczko 09.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
"Idealne miasto" - forteca
S. Mleczko 10.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Listopad. C'est la vie
S. Mleczko 11.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
Do zobaczenia na stoku
S. Mleczko 12.2013 Geodeta
Przeczytaj artykuł
obliview
klęski żywiołowe
mapy strat ciepła

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • ul. Kaczkowskiego 6
 • 33-100 Tarnów
 • NIP 873-12-56-310
 • tel.: +48 14 631 80 00
 • kontakt@mggpaero.com
 • Oddział w Warszawie
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • Central Tower (17p.)
 • Aleje Jerozolimskie 81
 • 02-001 Warszawa
 • tel. +48 600 96 29 10
 • Centrum B+R
 • Baza Lotnicza
 • MGGP Aero Sp. z o. o.
 • 36-002 Jasionka 925
 • tel. +48 600 45 43 35