AKTUALNOŚCI

V Forum BioGIS
13-04-2016

W dniach 19 - 20 października br. na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu odbędzie się V Forum BioGIS
– System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej pod hasłem
"Teledetekcja i narzędzia GIS w badaniach różnorodności flory i siedlisk przyrodniczych".


Głównym założeniem V Edycji Forum BioGIS jest wymiana doświadczeń oraz dyskusja na temat zagadnień związanych z pozyskiwaniem oraz analizą danych teledetekcyjnych w środowisku GIS. Tradycyjne lotnicze zobrazowania teledetekcyjne pozwalają spojrzeć na przyrodę w barwach naturalnych oraz bliskiej podczerwieni. Obrazy zawierające kanał podczerwony stanowią rozszerzenie możliwości obserwacyjnych ludzkiego oka. Obrazy hiperspektralne niosą natomiast ogromny potencjał informacyjny, który w Polsce odkrywają naukowcy, realizując liczne badania z wykorzystaniem obrazów hiperspektralnych, jak również przyrodnicy realizujący wszelkiego rodzaju inwentaryzacje czy analizy środowiskowe, takie jak identyfikacja zbiorowisk roślinnych, siedlisk Natura 2000 czy detekcja gatunków roślin.

W ramach Forum planowane są także sesje referatowe i dyskusje skupione wokół wykorzystania obrazów lotniczych i satelitarnych, a także chmur punktów (ALS/TLS) w pracach naukowych i aplikacyjnych związanych z detekcją zbiorowisk roślinnych oraz identyfikacji siedlisk kluczowych dla konkretnych gatunków flory i fauny.

MGGP Aero jest partnerem technologicznym wydarzenia i w ramach konferencji zostaną przez nas poprowadzone warsztaty komputerowe w obszarze

Potencjał Lotniczego Skaningu Laserowego (ALS) i zobrazowań hiperspektralnych w monitorowaniu roślinności i flory.


MGGP Aero jest liderem na rynku usług kolekcji i analizy lotniczych danych teledetekcyjnych.

Od 2015 roku wdraża w Polsce technologie zobrazowań hiperspektralnych oraz wielosensorowych kolekcji danych teledetekcyjnych.

Rejestracja na Forum jest otwarta. W imieniu organizatorów zapraszamy do zgłaszania referatów i posterów do dnia 30 sierpnia.

Szczegółowe informacje o V Forum oraz zapisy do udziału w nim (w tym w warsztatach) są możliwe poprzez rejestrację on-line pod adresem: https://biogis.amu.edu.pl/biogis/forum-biogis

zdjęcia lotnicze online

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt