AKTUALNOŚCI

Pomniki przyrody pod kontrolą
04-08-2014
MGGP Aero w konsorcjum z MGGP S.A. dokona weryfikacji i aktualizacji informacji o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski.

W ramach projektu, realizowanego dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, powstanie kompletna baza danych uzupełniająca Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody pod względem ilości i lokalizacji pomników przyrody oraz użytków ekologicznych. Wszystkie wchodzące w skład bazy obiekty zostaną zweryfikowane pod kątem formalno-prawnym, a następnie zostaną dokładnie pomierzone w terenie. Opisywane prace będą miały w większości charakter kameralny, w wyniku czego każdy obiekt zostanie potraktowany indywidualnie.

Pomniki przyrody to twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

W Polsce szacunkowa liczba pomników przyrody wynosi około 37 tys. sztuk, a użytków ekologicznych 7 tys. sztuk.

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt