AKTUALNOŚCI

Nieinwazyjne badania teledetekcyjne zamku w Iłży
17-04-2013
Od 2012 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) pod kierunkiem dra Rafała Zapłaty (Instytut Nauk Historycznych UKSW) realizuje w okolicach Iłży, pow. Radom projekt naukowy pt. "Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015.

Projekt naukowy skupia się na opracowaniu metod nieinwazyjnych, jak również na badaniu, dokumentowaniu i rozpoznawaniu dziedzictwa kulturowego (archeologicznego i historycznego), którego częścią są ruiny zamku biskupów krakowskich w Iłży, woj. mazowieckie. Badania wpisują się w szereg nowoczesnych inicjatyw w naszym kraju, na rzecz badania zabytkowej architektury oraz dziedzictwa archeologicznego. Prace skupiają się na rozpoznawaniu i inwentaryzacji zabytków archeologicznych m.in. w oparciu o dane pozyskane przez MGGP Aero z lotniczego skaningu laserowego (ALS).

Projekt naukowy poprzedziły w 2011 r. wstępne prace prowadzone przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem dra Rafała Zapłaty, przy współpracy z zespołem fotogrametrów, którzy wykonał nieinwazyjne naziemne pomiary laserowe fragmentów ruin zamku górnego w Iłży. Od 2012 r. również w ramach realizowanego projektu, UKSW przy współpracy ze specjalistami w zakresie geoinformacji i teledetekcji, prowadzi wieloaspektowe i nieinwazyjne prace dokumentacyjne ruin zamku biskupów krakowskich w Iłży, na bazie których ma powstać m.in. cyfrowa replika 3D zabytku. Bezdotykowy pomiar przestrzenny ruin zamku w Iłży tworzy tym samym podwaliny pierwszej i jedynej dla tego obiektu całościowej dokumentacji pomiarowej, obiektu o wyjątkowych walorach poznawczych i kulturowych.

Działania w ramach pierwszego roku (2012) realizacji projektu skupiły się przede wszystkim na budowie Systemu Geoinformatycznego dziedzictwa kulturowego oraz gromadzeniu danych teledetekcyjnych i wykonywaniu pomiarów m.in. skanerem światła strukturalnego, który umożliwia bardzo dokładną dokumentację przestrzenną zabytków również w terenie. Dotychczasowe prace nieinwazyjne oraz wstępne analizy zasobu cyfrowego, w połączeniu z powierzchniowymi badaniami archeologicznymi przyniosły pozytywne rezultaty, poszerzając bazę źródłową regionu i rozpoznając nieznane dotychczas walory kulturowe pobliskich obszarów leśnych oraz terenów rolniczych.

Prace naukowe finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015.
Żródło: dr Rafał Zapłata

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt