AKTUALNOŚCI

Muszkowice na nowo odkryte
09-01-2013
W roku 2012 w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizowano zadanie pt. „Nieinwazyjne badania kompleksu megalitycznego w Muszkowicach”, dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach koordynowanego przed Narodowy Instytut Dziedzictwa priorytetu 5 „Ochrona Zabytków Archeologicznych” programu „Dziedzictwo kulturowe”.

Celem projektu było przeprowadzenie nieinwazyjnego rozpoznania kompleksu neolitycznych cmentarzysk megalitycznych, zlokalizowanych w obrębie Lasu Muszkowickiego (nadleśnictwo Henryków), na Przedgórzu Sudeckim.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono konsultacje pomiędzy Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego a MGGP Aero, w zakresie zastosowania nowych technologii w badaniach archeologicznych – laserowego skaningu lotniczego (LIDAR).

Pozyskane przez MGGP Aero w marcu 2012 roku dane z lotniczego skaningu laserowego, stały się doskonałym materiałem do dalszych analiz. Warto zaznaczyć, że analizy objęły swym zasięgiem obszary o urozmaiconej rzeźbie terenu, a także obszary zalesione, które do tej pory stanowiły wyzwanie dla archeologów. Na podstawie pozyskanych danych opracowano numeryczny modelu terenu (NMT) i numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) , dla obszaru obejmującego około 40 km2.

Już wstępne badania NMT przyniosły zaskakujące wyniki!

cmentarzyska kurhanowe, wczesnośredniowieczne

cmentarzyska kurhanowe, wczesnośredniowieczne, z dwoma rozkopanymi przez archeologów kurhanami

grobla średniowieczna, prawdobnie związana z działalnością Cystersów z pobliskiego Henrykowa

cmentarzysko neolityczne – widoczne długie nasypy trapezowatych grobowców

W rezultacie na terenie kompleksu leśnego o powierzchni około 850 ha zlokalizowano 37 stanowisk archeologicznych z obiektami o własnej formie terenowej:
  • 16 cmentarzysk z podłużnymi nasypami (w typie neolitycznych grobowców trapezowatych, tzw. grobowców kujawskich),
  • 19 cmentarzysk z kurhanami kolistymi (prawdopodobnie pochodzących z epok brązu, żelaza oraz wczesnego średniowiecza),
  • 2 średniowieczne groble (najprawdopodobniej pocysterskie).
Cieszymy się, że przygotowane przez nas dane przyczyniły się do kolejnego wielkiego sukcesu archeologów!

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt