AKTUALNOŚCI

Interaktywny Atlas Różnorodności Biologicznej Moraska
16-05-2013
Działająca w ramach Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Sekcja BioGIS realizuje projekt Interaktywnego Atlasu Różnorodności Biologicznej Moraska.

Udostępnione przez MGGP Aero ortofotomapy RGB campusu UAM, znajdującego się w północnej części miasta Poznania – Moraska, wraz ze zgromadzonymi przez sekcję danymi abiotycznymi i biotycznymi zostaną wykorzystane do stworzenia cyfrowej mapy. Mapa wejdzie w skład Interaktywnego Atlasu Różnorodności Biologicznej Moraska.

Inicjatywa, która realizowana jest przez studentów od kwietnia 2012 roku ma na celu:
  • stworzenie wektorowej bazy danych środowiskowych Kampusu UAM oraz okolic, przy współpracy z zainteresowanymi sekcjami Koła Naukowego Przyrodników,
  • wyznaczenie obszarów cennych przyrodniczo i zagrożonych czynnikami antropogenicznymi, wymagającymi ochrony i stałego monitoringu,
  • stworzenie kompleksowego opracowania w formie monografii atlasowej Moraska dotyczącej bogactwa gatunkowego, jego zagrożeń i potrzeb czynnej ochrony,
  • opracowania ogólnodostępnego mapowego serwisu internetowego z możliwością przeglądania warstw tematycznych obszaru Moraska,
  • w przyszłości zbudowanie środowiskowej bazy danych dla kolejnych, zagrożonych antropopresją, północnych części Poznania – Umultowa i Radojewa, które wraz z Moraskiem tworzą zwarty kompleks przyrodniczo – przestrzenny.
W lipcu 2012 akcję objął patronatem Rektor UAM. Projekt został także doceniony na płaszczyźnie krajowej we wrześniu 2012 roku, wygrywając konkurs na najlepszy poster na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji w Toruniu. Natomiast w grudniu 2012 roku przedsięwzięcie wygrało II edycję konkursu Grantów Studenckich Dziekana Wydziału Biologii.

Planowane zakończenie pierwszej fazy projektu to grudzień 2013 roku.

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt