DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Nauka

 • 2008
 • Udostępnienie ortofotomapy Starego Miasta w Lublinie do celów dydaktycznych dla studentów Architektury Krajobrazu Otwartego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • 2009
 • Wsparcie pierwszej Konferencji Młodych Naukowców organizowanej przez Sekcję Studentów Międzynarodowego Towarzystwa Teledetekcji i Fotogrametrii (ISPRS) w czasie IV Międzynarodowej Letniej Szkoły ISPRS,
 • 2010
 • Praktyki zawodowe studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w MGGP Aero,
 • 2010
 • Udostępnienie danych ze skaningu laserowego dla okolic Bytomia na potrzeby pracy licencjackiej studentce Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • 2010
 • Wspomaganie procesu dydaktycznego studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
 • 2010
 • Wsparcie obchodów GIS Day 2010, organizowanych przez Katedrę Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie,
 • 2011
 • Udostępnienie licznych materiałów fotogrametrycznych do celów dydaktycznych studentom Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • 2012
 • Wsparcie XXXIV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu,
 • 2012
 • Udostępnienie zestawu cyfrowych zdjęć lotniczych terenu Olsztyna oraz Zalewu Wiślanego do celów dydaktycznych i badawczych Katedrze Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • 2012
 • Wsparcie wyjazdu Koła Naukowego Geodetów Dahlta do Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie,
 • 2012
 • Udostępnienie materiałów w postaci zdjęć lotniczych do symulatora lotów - na potrzeby pracy magisterskiej,
 • 2012
 • Udostępnienie ortofotomapy północnego Poznania na potrzeby pracy magisterskiej,
 • 2012
 • Wsparcie zasobów Biblioteki Wydziału BiNoZ UMK w Toruniu bezpłatnymi egzemplarzami Atlasu Fotointerpretacyjnego,
 • 2012
 • Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie w MGGP Aero,
 • 2012
 • Udostępnienie zestawu stereogramów zdjęć lotniczych dla wybranych fragmentów terenu Gdańska i Rumi dla studentów Geodezji i Kartografii na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej,
 • 2012
 • Wsparcie konferencji w ramach światowego dnia GIS nt. "Zastosowania Systemów informacji Geograficznej w badaniach środowiskowych", organizowanej przez Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • 2013
 • Udostępnienie ortofotomapy Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego studentom działającym w ramach Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji, na potrzeby realizacji projektu "Community Maps Program",
 • 2013
 • Udostępnienie ortofotomapy Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Sekcji Geomatycznej Koła Leśników UP na potrzeby realizacji cyfrowej mapy kampusu w ramach projektu "Community Maps Program",
 • 2013
 • Udostępnienie ortofotomapy RGB Kampusu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na potrzeby realizacji projektu Interaktywnego Atlasu Różnorodności Biologicznej Moraska,

Wsparcie społeczne

 • 2011
 • Darowizna - Przedszkole Publiczne nr 33 w Tarnowie,
 • 2011
 • Darowizna - Jubileusz 50-lecia technikum Geodezyjnego w Żelechowie,
 • 2011
 • Darowizna - Wypoczynek dla dzieci z najuboższych rodzin - parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnowie,
 • 2011
 • Darowizna - Płyta chóru Cantate Amore - parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnowie,
 • 2011
 • "Mikołaj 2011" - zakup prezentów dla dzieci z najuboższych regionów Polskie (oddolna inicjatywa prywatna pracowników),
 • 2012
 • Darowizna - Gimnazjum nr 11 w Tarnowie,
 • 2012
 • Wsparcie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich rodzinom "Prometeusz",
 • 2012
 • Pomoc przy organizacji XXIII Turnieju Tańca Towarzyskiego "KLASA LELIWA 2012" o Puchar Prezydenta Tarnowa z udziałem par zagranicznych,
 • 2013
 • Wsparcie modernizacji stołówki szkolnej, działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie,

KIM JESTEŚMY

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt