DOFINANSOWANIA Z UE

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013
Oś Priorytetowa 2 "Gospodarka regionalnej szansy"
Działanie 2.1.: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013
Oś Priorytetowa 2 "Gospodarka regionalnej szansy"
Działanie 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych.
Schemat B: PROJEKTY INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Z ZAKRESU B+R
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, LATA 2004-2006
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny
DOTACJE NA INNOWACJE
Informacje na temat realizacji projektu podawane są na bieżąco w Aktualnościach.
Informacje na temat POIG: www.pojg.gov.pl www.mrr.gov.pl www.bgk.com.pl
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Informacje na temat POIG: www.pojg.gov.pl www.mrr.gov.pl www.bgk.com.pl
Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
MGGP_Aero invites to submit tender proposals for set of 3 medium_format_cameras
Request for qotation
Offer form
Contract award

Wartość projektu: 3 306 255 PLN
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – wartość dofinansowania: 1 595 216,00 PLN


Realizacja projektu związana jest z przeprowadzeniem prac badawczych mających na celu opracowanie technologii, które zostaną wykorzystane w analizach środowiska zurbanizowanego.

Efekty:
- opracowanie optymalnego modelu doświadczalnego ze zintegrowanych komponentów technologii, przygotowanego do przeprowadzenia testów w warunkach operacyjnych
- powstanie prototypów produktów: MODEL PRZESTRZENI MIEJSKIEJ i DIAGNOSTYKA POLA TERMICZNEGO NA DACHACH I FASADACH BUDYNKÓW WRAZ Z ANALIZAMI STRAT CIEPŁA

Projekt przyczyni się do zaspokojenia potrzeb rynku i rozwiązania problemów zagadnień technologicznych związanych z pozyskiwaniem wysokiej jakości zdjęć ukośnych oraz wypracowaniem metod tworzenia modeli przestrzeni miejskich. Ponadto projekt przyczyni się do tworzenia termalnych zobrazowań terenów urbanistycznych w oparciu o zdjęcia pionowe i ukośne oraz redukcji emisji CO.KIM JESTEŚMY

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt