AKTUALNOŚCI

Zastosowanie wielo-sensorowych technologii teledetekcyjnych do mapowania roślinności rzeczywistej na przykładzie doliny Biebrzy
11-04-2014
W dniu 7 kwietnia 2014 roku w Ministerstwie Środowiska na zaproszenie Departamentu Informacji o Środowisku odbyło się spotkanie przedstawicieli, jednostek Resortowych Ministerstwa Środowiska oraz przedstawicieli zespołu badawczego firmy MGGP Aero.

Przedmiotem spotkanie było zaprezentowanie wyników projektu zrealizowanego przez MGGP Aero, na zlecenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach działań LIFE11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, w oparciu o dane teledetekcyjne oraz ich analizę na obszarze projektu LIFE11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy” – Operat terenów otwartych.

Metody teledetekcyjne są coraz powszechniej stosowane do opracowywania map roślinności zarówno terenów silnie antropogenicznych przekształconych jaki i tych wyróżniających się dużą naturalności i wysokimi walorami przyrodniczymi. Dolina Biebrzy ze względu na wysoką naturalność układów roślinnych oraz na bardzo dobry stan zachowania nieleśnych ekosystemów bagiennych, jest doskonałym poligonem badawczym pozwalającym na opracowywania teledetekcyjnych metody kartowania roślinności naturalnej i semi-naturalnej dolin rzecznych.

W roku 2013 na w Dolinie Górnej Biebrzy prowadzono badania, których celem było opracowanie metody segmentacji i klasyfikacji roślinności ekosystemów bagiennych metodami teledetekcyjnymi. W miesiącu sierpniu 2013 roku z basenu Biebrzy MGGP Aero pozyskano: wysokorozdzielcze zdjęcie lotnicze R, G, B, NIR, hiperspektralne oraz termalne, NMT, znormalizowany model pokrycia terenu nDSM oraz chmurę punktów z danych ALS. Jednocześnie z pozyskaniem danych teledetekcyjnych w sierpniu 2013 roku w terenie prowadzono badania botaniczne tradycyjnymi metodami fitosocjologicznymi, których celem było rozpoznanie zróżnicowania roślinności obszaru badań i opracowanie mapy roślinności rzeczywistej.

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt