AKTUALNOŚCI

MGGP Aero zeskanuje dolinę Górnej Biebrzy
23-07-2013
MGGP Aero wykona zdjęcia lotnicze oraz Numeryczny Model Terenu (NMT) i Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) w oparciu o lotniczy skaning laserowy (ALS) LIDAR, w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/422 pn. „Ochrona Siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy.

Projekt prowadzony jest przez Biebrzański Park Narodowy i objmuje obszar doliny Górnej Biebrzy pomiędzy miejscowością Sztabin na południowym zachodzie a granicą państwa z Białorusią na wschodzie. Jego całkowita powierzchnia to ok. 17 400 ha.

Głównym celem projektu jest przywrócenie i utrzymanie mozaiki przestrzennej ekosystemów naturalnych i półnaturalnych i wzrost różnorodności biologicznej w krajobrazie Górnej Biebrzy.

Realizacja zakładanych celów projektu, możliwa będzie dzięki wykorzystaniu wielu zróżnicowanych narzędzi, w tym lotniczego skaningu laserowego.

MGGP Aero dostarczy m.in.:
  • pionowe zdjęcia lotnicze R,G,B i NIR,
  • chmurę punktów pozyskaną technologią ALS,
  • zdjęcia ukośne,
  • zdjęcia termalne,
  • zobrazowania wielospektralne,
  • ortofotomapę,
  • Numeryczny Model Terenu (NMT),
  • Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT),
  • Znormalizowany Numeryczny Model Pokrycia Terenu (ZNMPT).

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt