AKTUALNOŚCI

MGGP Aero na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego
01-08-2011
MGGP Aero wykonała lotnicze skanowanie laserowe - LIDAR dla obszaru o powierzchni ponad 30 km2, leżącego w centralnej części Wschodnioświętokrzyskiego Okręgu Pradziejowej Eksploatacji Krzemieni, na której zlokalizowana jest większość znanych kopalń krzemienia pasiastego ze schyłku epoki kamienia i wczesnej epoki brązu. Prace te stanowiły podstawę zadania realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który otrzymał w roku 2011 decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na realizację projektu „Badania pradziejowych kopalń krzemienia z użyciem LIDAR” (w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeologicznych”).

Pozyskane przez naszą Spółkę dane o mikromorfologii terenu są teraz przedmiotem wielostronnych analiz, które mają na celu:
  • zinwentaryzowanie i dokładne zadokumentowanie w postaci cyfrowej stanu zachowania wszystkich stanowisk pragórniczych istniejących na badanym obszarze,
  • zinwentaryzowanie zniszczeń dokonanych na powierzchni stanowisk przez poszukiwaczy krzemieni pasiastych tak, aby ich cyfrowe mapy mogły stanowić bazę łatwego monitorowania w przyszłości sytuacji pod tym względem,
  • stworzenie algorytmu poszukiwań stanowisk pragórniczych z użyciem LIDAR możliwego do stosowania także w innych, gorzej poznanych regionach Polski.
Badania takie, zainicjowane w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zostały zupełnie zaniechane w ostatnich dekadach, a unikalne pozostałości pragórnictwa są regularnie niszczone przez nielegalnych poszukiwaczy krzemieni pasiastych. Co więcej, realizowane zadanie - „Badania pradziejowych kopalń krzemienia z użyciem „LIDAR” jest pierwszym projektem naukowo-badawczym tego typu realizowanym w Polsce.

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt