AKTUALNOŚCI

LiDAR odkrywa zabytkowe mielerze
07-01-2014
Ponad tysiąc zabytkowych mielerzy zlokalizowali i udokumentowali archeolodzy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dzięki analizie danych pozyskanych z lotniczego skanowania laserowego, wykonanego przez MGGP Aero.

Od 2012 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) pod kierunkiem dra Rafała Zapłaty (Katedra Konserwacji Zabytków, Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW) realizuje na pograniczu woj. mazowieckiego oraz świętokrzyskiego projekt naukowy pt. "Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015.

W ramach prac badawczych w 2013 r. dokonano m.in. rozpoznania i zadokumentowania ponad tysiąca zabytkowych mielerzy, jakie zlokalizowano dzięki zastosowaniu nieinwazyjnych metod prospekcji. Przede wszystkim zastosowano lotnicze skanowanie laserowe (ALS – ang. Ariborne Laser Scanning), które zostało wykonane przez MGGP Aero w okresie wiosennym 2012 r. W 2013 r. podjęto zintegrowane działania na rzecz analizy i interpretacji wykonanych pomiarów, a także terenowe badania weryfikujące odkryte obiekty. Wraz ze specjalistami z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem dr hab. inż. Katarzyny Osińskiej-Skotak, rozpoczęto również prace nad wypracowaniem metodyki badawczej w zakresie zastosowania ALS w archeologii oraz dalsze prace nad detekcją dziedzictwa archeologicznego, w tym obiektów poprzemysłowych.

Zabytkowe mielerze zlokalizowano na pograniczu województw mazowieckiego i świętokrzyskiego, na terenach związanych z funkcjonującym w przeszłości Staropolskim Okręgiem Przemysłowym. Wstępne analizy i interpretacje pozwalają identyfikować zabytkowe obiekty, jak pozostałości milerzy – obiektów służących przede wszystkim do produkcji surowca energetycznego, jakim był stosowany na ogromną skalę węgiel drzewny.

Dzięki zastosowaniu lotniczego skanowania laserowego było możliwe rozpoznanie pozostałości obiektów, po których zachowały się przede wszystkim niewielkie dookolne zagłębienia oraz nieznacznie wyniesiona część centralna obiektów - deniwelacje wysokościowe miejscami mają wysokość (lub głębokość) rzędu 15 cm. W oparciu o tradycyjną prospekcję powierzchniową, rozpoznanie tak szczątkowo zachowanych obiektów, i do tego w takiej dużej skali, byłoby niemożliwe. Badania po raz kolejny potwierdziły użyteczność i skuteczność lotniczego skanowania laserowego w archeologii. Warto dodać, że rozpoznania tak licznego zespołu obiektów zabytkowych dokonano na niewielkim terenie zalesionym, o powierzchni ok. 21 km2.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest pod adresem http://teledetekcja.nprh.uksw.edu.pl/

Rafał Zapłata, UKSW

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt