AKTUALNOŚCI

LIDAR w służbie archeologii
12-08-2010
Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z MGGP Aero Sp. z o.o. rozpoczął pilotażowy projekt wykorzystujący. LIDAR, jako bezinwazyjną metodę badawczą, dla m.in. weryfikacji dotychczas rozpoznanych stanowisk archeologicznych i obiektów związanych z działalnością człowieka w przeszłości oraz wykrycie tych nieznanych.

Podstawą projektu są pomiary wykonane przez MGGP Aero na obszarze województwa wielkopolskiego oraz częściowo województwa łódzkiego. Rozpoznanie terenu objęło m.in. obszary zalesione, które znajdują się poza zasięgiem standardowego rozpoznania archeologicznego, czyli badań powierzchniowych.

W wyniku dotychczasowej współpracy wykryto nowe stanowiska i obiekty archeologiczne. Zweryfikowano również wcześniej zarejestrowane stanowiska oraz udokumentowano w postaci cyfrowej obecny stan zachowania reliktów przeszłości.LIDAR w polskiej archeologii to krok w stronę dużych zmian jakościowych prowadzonych prac oraz w zakresie sposobu pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych.

Więcej informacji na ten temat w artykule zamieszczonym w serwisie Nauka Polska (link).

Zakup systemu skaningu laserowego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt